Over de mantelzorgtest

De Mantelzorgtest geeft inzicht in hoeveel tijd en energie mantelzorg kost. En of er nog genoeg tijd over is voor ontspanning, werk en andere verplichtingen. Ook helpt de Mantelzorgtest met een persoonlijk hulpaanbod: van praktische tips tot mogelijkheden om hulp in te schakelen.

De Mantelzorgtest is ontwikkeld door zorgverzekeraar CZ, met medewerking van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Naast de landelijke CZ mantelzorgtest  zijn er ook regionale varianten:

Deze regionale varianten zijn gemaakt in samenwerking met gemeenten en lokale zorginstellingen. Het hulpaanbod bevat ook lokale diensten. Dit aanbod wordt in de toekomst verder uitgebreid.

Gemeente Tilburg en samenwerkingspartners uit de stad zetten zich gezamenlijk in voor de mantelzorger.

Uit eerder onderzoek in Tilburg is naar voren gekomen dat de vraagverlegenheid van mantelzorgers groot is. Vaak wordt er pas hulp gevraagd als de mantelzorger al overbelast is. Hierdoor zijn mantelzorgers vaak niet in beeld. Ook voor zorgprofessionals blijkt het lastig deze doelgroep te bereiken.

Door deze tool gezamenlijk met partners aan te bieden kunnen mantelzorgers zelf aangeven welke mantelzorgtaken zij uitvoeren, wat de frequentie en belasting daarvan is en welke taken zij eventueel kunnen en willen overdragen aan anderen of krijgen zij aanbod te zien wat zij in de gemeente Tilburg kunnen inzetten.

Hiermee hopen we de bereikbaarheid en belastbaarheid van de mantelzorgers te vergroten zodat ze het langer vol kunnen houden en er dus minder snel beroep wordt gedaan op professionele zorg.